Planning Expertise In Wales.

O'r Cais Cynllunio i heriau yn yr Uchel Lys, gall ein tîm Cynllunio arbenigol eich helpu chi yn eich holl gynigion cynllunio / From the Planning Application to High Court challenges, our expert Planning team can help you with all your planning proposals.

Mae ceisiadau cynllunio yn cynnwys llawer o waith papur.

Gallwch chi ddibynnu arnom i'w drin ar eich rhan.

Mae gennym Dîm Cynllunio Gwlad a Thref arbenigol sydd â gwybodaeth arbenigol am system gynllunio'r Gymraeg ac sy'n gallu cynghori cleientiaid ar draws ystod o faterion cynllunio.

Employment Law

Expert Town & Country Planning Team

We have an expert Town & Country Planning Team who have specialist knowledge of the Welsh planning system and can advise clients across a range of planning matters. This knowledge is integral to us being able to advise clients in Wales as following devolution of the Welsh planning system this is now completely distinct to the system in England.

 

 

Arbenigedd Cynllunio yng Nghymru

Mae gennym Dîm Cynllunio Gwlad a Thref arbenigol sydd â gwybodaeth arbenigol am y system gynllunio yng Nghymru ac yn gallu cynghori cleientiaid ar draws ystod o faterion cynllunio. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol inni allu cynghori cleientiaid yng Nghymru fel a ganlyn ddatganoli'r system gynllunio yng Nghymru mae hyn yn awr yn gwbl wahanol i'r system yn Lloegr.

Rydym yn gweithio ar gyfer a gyda datblygwyr, y gymuned fusnes, unigolion preifat, tirfeddianwyr ac awdurdodau cyhoeddus, ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, gan ddarparu cyngor o ansawdd cryno, yn uchel ar bob agwedd ar faterion cynllunio gwlad a thref.
Mae ein cyngor cynllunio arbenigol yn cynnwys:

Ceisiadau cynllunio ac apeliadau (dolen i dudalen newydd - creu is- dudalen)

Ymrwymiadau cynllunio a chytundebau datblygu (dolen i dudalen newydd - creu is- dudalen)

Ymchwiliadau Uchel Lys ac eiriolaeth

Dehongli (tudalen cyswllt is - tudalen newydd sydd eu hangen)

Cynlluniau Lleol , Dewisiadau a Chytundebau Hyrwyddo

hawliadau Prynu Gorfodol ac iawndal yn yr Uwch Dribiwnlys

cilffyrdd Priffyrdd a

Tystysgrifau Cyfreithlondeb

Ardoll Seilwaith Cymunedol

cynigion y cynllun datblygu

Rhybuddion gorfodaeth a hysbysiadau torri rheolau cynllunio ( is - dudalen greu dudalen )

Adolygiad Barnwrol ac mae adran 288 Achosion Llys Uchel ( dolen i dudalen newydd - creu is- dudalen )

caniatâd adeilad rhestredig ac ardaloedd cadwraeth

Erlyniadau sy'n codi o faterion cynllunio neu amgylcheddol

Hysbysiadau Prynu

cadw coed

Suzanne Tucker

Working With Our Service Team

Adding value to your property assets means successfully negotiating the maze of planning and environmental regulations and liabilities. Our experienced and expert team provide strategic and proactive advice to help you deliver on the legal aspects required.

- Suzanne Tucker

If you have an enquiry in relation to Town and County Planning or want to speak to a member of our expert team, please get in touch.

Get in Touch

Did you know we offer a free legal review to all businesses?

Make an Enquiry


If you have a legal enquiry and would like to speak to one of our specialist team, please get in touch. We look forward to hearing from you.

Start Now

Meet Your Lawyers


Suzanne Tucker

Partner

View Profile

What Our Clients Say
 

We once again have received excellent service from the Town and Country Planning department in advising us in regards to land subject to a DCO and dealing with potential CPO matters. The department was also ably supported by other members of team, when it came no negotiating the disposal of some of the land-holding.

Suzanne Tucker

Mr F

 

Great planning advice. Wouldn't go anywhere else 10/10.

Suzanne Tucker

Mr E